Trávicí soustava hlístů

01
01
02
03
04
05
06

Trávicí soustava hlístů

Evoluce orgánů a soustav živočichů

Trávicí soustava obratlovců: tvořena trávicí trubicí se dvěma otvory a přídatnými org.. ti mají cévní soustavu uzavřenou, krev koluje v cévách. protonefridiemi - vývodné kanálky na vnitřní straně s plaménkovými buňkami (ploštěnci, hlísti)
ucseonline.cz iologie/evoluce-organu-a-soustav-zivocichu/

Zš Louny, 28.Října 2173

Ploštěnci, hlísti, měkkýši - Přípravný test po opravě. a) nervovou soustavu. b) trávicí soustavuc) pohlavní soustavu d) sluneční soustavu. Larvy přechází z plic do trávicí soustavy.
3zslouny.cz/view.php?cisloclanku=2009030001

č. 22

1. Ploštěnka mléčná – stavba těla. Popiš tělo a názvy napiš na linky. (oči, nervová soustava , trávicí soustava , hmatové laloky, ústní otvor, vylučovací soustava ) 4. Hlísti jsou bělaví nebo bezbarví živočichové. Žijí jako cizopasníci.
zvskadan.cz/files/projekt_novy_zacatek/pr6_7/22_Plostence_a_hlisti.pdf

Hlísti – Wikipedie

Hlísti jsou obvykle drobní a červovití, jejich tělo není segmentované. Hlísti mají gangliovou nervovou soustavu s mozkovou zauzlinou. Mají trávicí trubici vyústěnou v řitní otvor. Vylučovací soustavu představují protonefridie anebo chybí.
cs.wikipedia.org/wiki/Hlísti

Oběhová soustava

S kardiovaskulárním systémem úzce souvisí i lymfatická soustava. . U hlístů je to vyřešeno jinak: mají tzv. pseudocoelom, což v podstatě znamená, že se živiny mohou volně pohybovat celým tělem vyjma uzavřené trávicí soustavy.
wiki.verkata.com/cs/wiki/Oběhová_soustava

Hlísti a jejich trávicí soustava hlístů - MATURITA.CZ

Hlísti a jejich trávicí soustava hlístů - popisuje ve zkratce kmen hlistu a jejich travici soustavu, hlísti (Nemathelminthes)
maturita.cz/referaty/referat.asp?id=6172pageTitle=Hl%EDsti+a+jejich+tr%E1...

Orgánové soustavy

trávicí organely, nálevníci buněčná ústa Živočišné houby - filtrace vody Žahavci - vakovitá trávicí soustava , láčka, ústní otvor je zároveň i vyvrhovací Ploštěnci - vakovitá trávicí soustava Hlísti - trávicí trubice Mekkýši
szs-bnl.wz.cz/view.php?cisloclanku=2008020045

Hlísti a jejich trávicí soustava hlístů - MATURITA.CZ

Hlísti a jejich trávicí soustava hlístů - popisuje ve zkratce kmen hlistu a jejich travici soustavu, hlísti (Nemathelminthes)
maturita.cz/referaty/referat.asp?id=6172pageTitle=Hlístiajejichtrávicí...

Kmen: Hlísti (Nematheminthes)

cizopasníci mají silnou kutikulu (chrání před účinky trávicích enzymů hostitele). trubicovitá trávicí soustava - průchodná, má ústní otvor, hltan, střevo, řitní otvor (anus )
ms.gsospg.cz:8180 iologie/ucebnice/zoologie/kmen-hlisti-nematheminthes/

Kmen: Hlístice

Ploštěnci a hlísti. - trávicí soustava – slepá, bez řitního otvoru (u parazitů není vyvinutá vůbec). - vylučovací soustava – protonefridie (= vývodné kanálky na vnitřní straně s plaménkovými buňkami)
absolventi.gymcheb.cz/2009/rastara/webmaturot/plostencihlisti.html