Nadřazená soustava

01
01
02
03
04
05
06

Nadřazená soustava

Zákony ČR onLine - úplná znění zákonů, přehled právních předpisů...

§4 (1) Provozovatel nadřazené distribuční soustavy vyúčtuje složku ceny za distribuci elektřiny spojenou s podporou decentrální výroby elektřiny provozovateli.
zakonycr.cz/seznamy/439-2012-Sb-vyhlaska-o-stanoveni-zpusobu-a-terminu...

Březen 2008

. mozkový( hypofýza)- nadřazená fce - hypotalamo- hypofyzární soustava - šišinka- melatonin- tlumí činnost pohlavních žláz- ovlivňován světlem - štítná žláza.
biologie-otazky.studentske.cz/2008_03_01_archive.html

Czech RE Agency elektrizační soustavy

Stabilita elektrizační soustavy však s „přetoky“ energie do nadřazené soustavy souvisí pouze okrajově. Při vysokém instalovaném výkonu neregulujících
czrea.org/cs/druhy-oze/fotovoltaika/fv-stabilita-male-velke

Vyhláška o připojení - 27 1 11.doc

f) nadřazenou soustavou přepravní soustava, distribuční soustava, podzemní zásobník plynu nebo. i) plánovaný rozvoj nadřazené soustavy.
eru.cz/user_data/files/plyn/10_sdeleni/Vyhláškaopřipojení.pdf

MPO - Vyhláška 62...plynárenské soustavě a o změně...

b) skutečnost, že v důsledku připojení zařízení nedojde k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu nadřazené soustavy,
eon.cz/file/edee/cs/o-spolecnosti/informace-pro-partnery/energeticka-legislativa...

1996

úrovně pro úrovně přechodných napětí mezi vn a vvn-zvn, byla jako obecný termín použita plánovací úroveň nadřazené soustavy);
csres.cz/Upload/PNE333430-23.vydání.pdf

Havarijní Plán

. nouze většího rozsahu (zahrnující větší územní než je územní dané LDS) spadají do havarijního plánu u nadřazené distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s.
eeikasafranek.cz/storage/havarijni-plan-eeika.pdf

AH-Energy, s.r.o. - elekřina, plyn, vodovody a kanalizace

AH-Energy, s.r.o., Louky 304, 763 02 Zlín Poruchové služby nadřazených soustav - elektřina: E.ON - 800 22 55 77, ČEZ - 840850860, ZSE - 0800
ah-energy.cz/kontakt.html

Emil Pázral: Integrace větrné energetiky do nadřazených systémů

Při déletrvajících přebytcích nebo deficitu elektrické energie se potřebný rozdíl dorovná odběrem z (anebo dodávkou do) nadřazené soustavy .
stary.biom.cz/clen/ep/a_vitr.html

BIOLOGIE PRO VŠECHNY: Bilaterální nervová soustava

. je různě formulována: Červi /kroužkovci/ – žebříčková nervová soustava. Ganglia jsou víceméně stejnocenná, jenom hlavová ganglia jsou nadřazená.
biologie-otazky.studentske.cz/2009/04 ilateralni-nervova-soustava.html